مخزن سمپاش

Rate this page
کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی) قطر / D
- 1812071 مخزن سمپاش 100 لیتری گرد زرد 100 58 54 62
- 1812072 مخزن سمپاش 100 لیتری دو طبقه زرد 100 57 50 57
- 1812222 مخزن سمپاش 400 لیتری دوطبقه زرد 400 127 57 92
- 1815221 مخزن سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری سبز 400 120 75 88
- 1815222 مخزن سمپاش 400 لیتری توربینی سبز 400 120 75 116
- 1810221 مخزن سمپاش 400 لیتری کتابی زرد 400 142 43 75
- 1815281 مخزن سمپاش 600 لیتری پشت تراکتوری سبز 600 120 75 108
- 1815282 مخزن سمپاش 600 لیتری توربینی سبز 600 120 75 132
- 1812281 مخزن سمپاش 600 لیتری دوطبقه زرد 600 132 58 106
- 1812351 مخزن سمپاش 1000 لیتری کششی زرد 1000 160 112 97
- 1812401 مخزن سمپاش 1500 لیتری کششی زرد 1500 190 120 106
- 1812421 مخزن سمپاش 2000 لیتری کششی زرد 2000 214 132 114

جهت سفارش و هر گونه مشاوره قبل خرید با ما تماس بگیرید